Trend wzrostowy kursu BTC/PLN nie ustaje i tak oto mamy po raz kolejny przebity stary tegoroczny szczyt BTC/PLN z 60 800 PLN na nowy usytuowany na poziomie 62 499 PLN. Prognoza na weekend jest nadal wzrostowa, gdyż strona popytowa jest nadal stroną dominującą pomimo mocno już wykupionego rynku.

Scenariusz rynkowy na weekend wraz ze szczegółową analizą video.

Analiza techniczna - BTC/PLN 13/11/2020