Trzy podstawowe cechy Analizy Technicznej

Analiza techniczna zakłada, że zjawiska giełdowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, a rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość. Analitycy techniczni w miejsce danych statystycznych preferują analizę trendu rynku.

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych regułach:

  1. Rynek dyskontuje wszystko – w cenie rynkowej są uwzględnione wszystkie dostępne informacje dotyczące danego waloru, jego aktualną sytuację mikro i makroekonomiczną oraz uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, branżowe, regionalne i polityczne.
  2. Ceny podlegają trendom – cena danego waloru znajduje się w określonym trendzie (wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym) i będzie w tym trendzie się znajdować tak długo, dopóki nie nastąpią wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie tego trendu.
  3. Historia się powtarza – zbiorcze zachowania inwestorów na danym walorze lub rynku powtarzają się według określonych schematów, wobec czego opierając się na badaniu przeszłości można dokonać prognozy ceny w przyszłości.