Wady

Wady AT, czyli argumenty przeciwników:

● Ślepa wiara w historię - analiza techniczna zakłada, że historia się powtarza, czyli na pewnych poziomach cen uczestnicy rynku reagują tak samo jak reagowali w przeszłości. Zdaniem przeciwników AT jest to zbyt naiwne podejście do sposobu czytania wykresu, głównie ze względu na zmianę kontekstu rynkowego.

● Samospełniająca się przepowiednia - analiza techniczna opiera się na założeniu że jeśli odpowiednio duża liczba osób ustawi się do zagrania względem jakiegoś giełdowego scenariusza i będzie „pod” niego zajmować pozycje, to się on spełni. Z drugiej strony jeżeli stosunkowo niewielka ilość uczestników rynku ustawi się pod równie wyraźny giełdowy scenariusz lub sygnał rynkowy, to ten się już nie spełni.

● Wysoka subiektywność analizy - każdy inwestor może na własny sposób interpretować niektóre sygnały, np. formacje cenowe. Ponadto nie ma twierdzeń statystycznych i matematycznych, które potwierdzałyby wartość prognostyczną wielu narzędzi wykorzystywanych przez AT.

● To bardziej sztuka niż nauka - analiza techniczna jest po części nauką, a po części określana jest jako prawdziwa sztuka. Warto podkreślić, że takie zdanie podzielają nawet profesjonalni analitycy techniczni pracujący w biurach maklerskich.