Analiza Techniczna vs. Analiza Fundamentalna

Podstawowym rozróżnieniem pomiędzy Analizą Techniczną (AT) a Analizą Fundamentalną (AF) jest zakres informacji, na jakim koncentruje się dany rodzaj analizy.

Podczas wykonywania AF, inwestor koncertuje uwagę na informacjach globalnych, makroekonomicznych, branżowych, czy regionalnych dotyczących danego waloru i na ich podstawie inwestor podejmuje decyzję o kupnie bądź sprzedaży danego waloru. Natomiast podczas wykonywania AT, wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej pochodzą z wykresu danego waloru, prezentującego historyczne zmiany ceny.

Wydawać by się mogło, że AT i AF stanowią dwie, zupełnie odmienne rodzaje analizy rynków finansowych, niemniej jednak istnieje spora grupa entuzjastów podejścia mieszanego. W podejściu tym część informacji potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej pochodzi od AF, a druga część od AT. Dużą rolę w tym podejściu odgrywa rodzaj analizowanego waloru oraz perspektywa czasowa. W takim przypadku AF może pomóc inwestorowi w odpowiedzi na pytanie: jaki walor kupić lub sprzedać?, a z drugiej strony AT może pomóc w odpowiedzi na pytanie: kiedy będzie dobra pora do zakupu lub sprzedaży?


Jeżeli chodzi o różnicę w perspektywie czasowej, to AT ma większe zastosowanie w krótkoterminowym okresie czasowym, a AF jest z reguły stosowana w przypadku wybrania przez inwestora dłuższego horyzontu inwestycyjnego.