Dobre praktyki i 2FA


W poprzednim rozdziale przejrzeliśmy BitBay od Dashboardu aż po kantor FIAT. Skoro mamy to już za sobą dobrze byłoby zadbać o zabezpieczenie konta. Na początek kilka dobrych praktyk:


Mocne hasło

Dobre hasło jest długie, zawiera wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Unikamy popularnych haseł jak „qwerty”, czy „haslo123”. Zależy nam na tym, żeby konto uodpornić na ataki słownikowe i ataki brute force. Hasła do różnych serwisów nie mogą być takie same.

Hasło możemy zmienić przechodząc do ustawień bezpieczeństwa po zalogowaniu.Bezpieczna skrzynka mailowa


Tworzymy mocne hasło i zakładamy 2FA (o tym w dalszej części). Warto korzystać ze skrzynek, które oferują dodatkowe zabezpieczenia jak powiadomienia o logowaniu wysyłane na telefon.


Phishing


Zmora Internetu. Najlepszą obroną przed nim jest nasza uwaga. Pamiętamy, że żaden z pracowników BitBay nie będzie prosił Cię o hasło. W sieci znajdziemy kilka testów phishingowych, które warto rozwiązać.


Oprogramowanie antywirusowe


Zawsze z niego korzystamy. Jego zadaniem jest wykrywanie, zapobieganie i usuwanie szkodliwych aplikacji.