Bitcoin

btc2.png

Rozróżniamy 3 typy adresów portfeli BTC:

  • Legacy, inaczej format P2PKH, zaczyna się od 1;
  • SegWit, inaczej format P2SH, zaczyna się od 3;
  • Native SegWit, inaczej format Bech32, zaczyna się od prefiksu “bc1“.


BitBay wspiera wyłącznie adresy rozpoczynające się cyframi: "1" oraz "3" tj. formaty: P2PKH i P2SH. Celem realizacji wypłaty, należy wygenerować adres w jednym z podanych formatów.


Jeżeli przy wypłacie BTC pojawia się komunikat "Nieprawidłowy adres portfela" to najprawdopodobniej taka sytuacja jest spowodowana nieprawidłowym formatem adresu portfela.


W przypadku zlecania wypłaty na Ledger zalecamy wygenerowanie adresu SegWit w aplikacji tego portfela.