Bitcoin Cash

bcc2.png

Rozróżniamy 2 typy adresów portfeli BCC/BCH:

  • Legacy, rozpoczynający się od 1 lub 3,
  • Cash .


BitBay wspiera wyłącznie adresy rozpoczynające się cyframi: "1" oraz "3". Celem realizacji wypłaty, należy wygenerować adres w formacie Legacy.


Jeżeli przy wypłacie BCC/BCH pojawia się komunikat "Nieprawidłowy adres portfela" to najprawdopodobniej taka sytuacja jest spowodowana nieprawidłowym formatem adresu portfela.


W przypadku zlecania wypłaty na Ledger zalecamy wygenerowanie adresu SegWit w aplikacji tego portfela.