Wstęp

Rola psychologii na rynku Kryptowalut_.png

Inwestycje w kryptowaluty są specyficznym rodzajem inwestycji za sprawą ich charakterystycznych cech. Balansują one na granicy zaangażowania kapitałowego na rynku tradycyjnym oraz rynku walut (FOREX) a hazardem.


Istotna jest niska kapitalizacja rynkowa wynikająca ze stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników, a co za tym idzie — ich kapitału. W praktyce oznacza to, że ruch na giełdzie jednego inwestora (lub współpracującej grupy inwestorów) może mieć nieproporcjonalny wpływ na wycenę danej kryptowaluty i powodować dynamiczne zmiany cen kupna bądź sprzedaży.


Duża zmienność kursów kryptowalut kusi inwestorów możliwością uzyskania dużej stopy zwrotu z inwestycji, jednak stanowi też zagrożenie utraty środków. Aktualnie założenia klasycznej teorii decyzji, według której osoba podejmuje decyzje, kierując się wyłącznie logiką oraz zdrowym rozsądkiem, zostały obalone. Podczas dokonywania wyboru towarzyszy nam szereg emocji, nasze wewnętrzne cechy oraz wpływ czynników zewnętrznych (np. autorytetów), które przeczą koncepcji „człowieka ekonomicznego”.


W dalszej części tego kursu znajdziesz szczegółowo opisane wybrane aspekty psychologiczne, które mogą mieć znaczący udział w działaniach inwestycyjnych.