Wstęp

Czy inwestycje w kryptowaluty można uznać za zachowanie ryzykowne_.png

Nieodłącznym elementem ryzyka jest niepewność rezultatów. Pojawia się ona w nieznanych nam dotąd sytuacjach. Towarzyszą mu nie tylko czynniki losowe czy niepewne warunki, ale także „czynnik ludzki”. Podjęcie ryzykownej decyzji wiąże się z możliwą stratą lub szkodą. Wówczas istotne są dwa procesy psychiczne: percepcja i akceptacja ryzyka. Bilans korzyści i strat jest jedną z powszechnie stosowanych metod w takiej sytuacji.W badaniu William Montford oraz Ronald E. Goldsmith (2015) wykazali, że mężczyźni są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka w swoich portfelach inwestycyjnych, niż kobiety.


Ratajczak, w (2004). Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. Źródła i konsekwencje. W: Studenski (red.), Zachowania się w sytuacji ryzyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

Montford, W.,& Goldsmith, R. E. (2016). How gender and financial self-efficacy influence investment risk taking. International Journal of Consumer Studies, 40, 101-106.