Wstęp

podejmowanie decyzji.png

Zastanów się, co skłoniło Cię do przeczytania tego artykułu?


Może rozpatrywałeś inną opcję, a może była to Twoja jedyna możliwość?


Pewnie zastanawia Cię czy podjąłeś słuszny wybór?


Wszelkie działania skłaniają nas do podejmowania decyzji. Podczas inwestycji na każdym kroku należy dokonywać wyboru, który może znacząco wpłynąć zarówno na nasze finanse, jak i szeroko pojęte postrzeganie rynku. Wiele kwestii wpływa nasz wybór; emocje, wiedza, doświadczenie, ryzyko (jakie jesteśmy w stanie podjąć), stres czy środowisko, w jakim się obracamy.Żadne badania nie potwierdzają prawdziwości przysłowia „Mądry Polak po szkodzie” - co więcej Polska nie wyróżnia się na tle innych Państw w kwestii decyzyjności.