Analiza własna

Analiza własna.png

Na rynku analiza własna może opierać się zarówno o analizę techniczną, jak i analizę fundamentalną. Jednak niezależnie od jej typu nadmierna pewność własnych ocen może przyczynić się do błędnej oceny danej inwestycji. Każdy może wpaść w tę pułapkę, ponieważ na co dzień śledzimy konsekwencje naszych działań, które podjęliśmy, a nie te, z których zrezygnowaliśmy. Korzystne rezultaty działań także utwierdzają decydenta w przekonaniu o słuszności jego postanowienia. Jednak warto pamiętać, że wyniki nie zawsze są następstwem trafnych decyzji- są one także zależne od zaistniałych okoliczności, których osoba podejmująca ją nie jest nawet świadoma. Przywiązanie do własnych opinii może wstrzymywać inwestora od dalszego poszukiwania informacji przed finalnym działaniem.


Jedną z cech, która może predysponować inwestora do podejmowania decyzji w ryzykowny sposób, jest poczucie samoskuteczności; im większe, tym jesteśmy bardziej skłonni do podjęcia ryzyka. Wiąże się ona z wiarą we własne umiejętności i zdolnością do osiągania wyznaczonych celów. W związku z tym, w grupie o większym poczuciu samoskuteczności, znajdą się profesjonaliści, którzy charakteryzują się większą pewnością siebie, niż osoby o mniejszym doświadczeniu. Wśród osób zaawansowanych podjęcie trafnej decyzji będzie miało większy związek z wiedzą, a tym samym będą jeszcze bardziej wzmacniały wiarę w siebie i swoje umiejętności.W badaniach przeprowadzonych na inwestorach z branży krypto wykazano, że osoby, które deklarowały jako swoje główne źródło dochodów inwestycje w kryptowaluty, częściej podejmowały decyzję z uwagi na analizę własną i rzadziej konsultowali je z innymi inwestującymi (Bereżnicka, 2019). 

Tyszka, T. (1986). Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe.

Cabak, A. (2013). Badanie nadmiernej pewności siebie oraz preferencji ryzyka wśród profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku wraz z próbą wskazania powiązań badanych fenomenów. Psychologia ekonomiczna, 4.

Bereżnicka, K. (2019). Wybrane cechy psychologiczne inwestorów giełdy kryptowalut a podejmowane przez nich ryzyko oraz decyzje. Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Śląski.