Lęk a strach

Strach a lęk.png

 

W języku potocznym często te dwa słowa są stosowane zamiennie, jednak w terminologii psychologicznej stanowią one dwa odmienne stany emocjonalne. Czym się różnią? W obliczu realnego zagrożenia, które jest wysoce prawdopodobne i pochodzi z zewnątrz- pojawia się strach. Lęk z kolei umiejscowiony jest w jednostce i ma charakter irracjonalny. Niebezpieczeństwo jest wyobrażone i mało realne.


Jednym z czynników wyzwalających lęk jest porównanie społeczne. Inwestor może postrzegać, że osoby w jego gronie wygenerowały większe zyski lub mogą wykorzystać jakieś nowe okazje, które może przełożyć się na obawę przed utratą swojej pozycji. Według Teorii Perspektyw opracowanej przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, ludzie podejmują większe ryzyko, aby dotrzymać kroku innym, niż ich wyprzedzić. Zatem inwestor, który zainwestował w nieodpowiednim momencie, np. przeoczył okazję we wczesnym etapie hossy na giełdzie lub istotny wzrost cen akcji, prawdopodobnie odczuje presję, aby nadrobić różnicę w stosunku do swoich kolegów.
Gdy stajemy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej na rynku kryptowalut, sytuacja nigdy nie jest w pełni jasna. Inwestor może czuć się zagubiony i szukać potwierdzenia słuszności swojej decyzji. Wówczas może dojść do aktywizacji dowodu społecznego, który polega na podejmowaniu działań takich jak inne osoby w otoczeniu. Lęk związany z decyzją może zostać zredukowany przez przeniesienie odpowiedzialności z jednostki na otoczenie. Cierpiałkowska, L. (2015). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., 343-347. 

Langevoort, D. C. (1996). Selling Hope, Selling Risk : Some Lessons for Law from Behavioral Economics about Stockbrokers and Sophisticated Customers. California Law Review, 84(3).