Narcyzm

narcyzm.png


Mit o Narcyzie opowiada o chłopcu, który zakochał się w swoim źródlanym odbiciu. Pojęcie to w psychologii także związane jest z miłością do samego siebie, jednak ma wydźwięk negatywny. Współczesny Narcyz nadmiernie koncentruje się na sobie samym, często uważa się za lepszego od innych. Charakteryzuje go roszczeniowość i arogancja. Jest on wrażliwy na krytykę i potrzebuje aprobaty.


Ta cecha ma związek z podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą wynikać z nadmiernej pewności siebie oraz nierealistycznego optymizmu. Osoby narcystyczne często są stronnicze w swoich decyzjach; przeceniają możliwość wygranej i tym samym bagatelizują ryzyko.


W badaniach D’Souza i de Lima (2015) nad menedżerami okazało się, że ryzykowne i impulsywne decyzje to atrybuty narcystycznych menedżerów. Nie myślą oni o długoterminowych konsekwencjach, koncentrują się na tu i teraz.

Narcyzm jest predyktorem materializmu. Chęć „pokazania się” i prowadzenie pożądanego stylu życia  może potwierdzić przekonanie o swojej wyższości, o wysokim natężeniu tej cechy.  W związku z tym inwestycje w kryptowaluty mogą okazać się bardzo atrakcyjne dla takich osób. Po pierwsze dlatego, że duże wahania kursów na tym rynku dają perspektywę dużych zarobków jak i strat. Po drugie aspekt ryzyka nie zniechęca takiej osoby z uwagi na przekonanie o swoich umiejętnościach.


Wyniki badania Carre’a i Jones’a (2016) wykazały, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu dokonywały mniej ryzykownych wyborów, gdy miały wsparcie ze strony swoich bliskich.