Makiawelizm

makiwawelizam.png


Pojęcie to pochodzi od nazwiska filozofa- Niccolo Machiavelli, który napisał traktat o sprawowaniu władzy pt. Książe. Do psychologii zostało wdrożone celem opisania osoby chłodnej emocjonalnie, która wykorzystuje innych do swoich własnych celów. Jest ona egoistyczna, dwulicowa i nie ufa innym ludziom. 


Charakterystyczne dla takich osób jest posiadanie strategii działania; nie są one impulsywne, ponieważ myślenie ukierunkowane mają na cel długoterminowy. Można powiedzieć, że osoby te mają mocno ustawione granice tolerancji ryzyka- gdy jest ono zbyt wysokie, wycofują się (Jones, 2013). Nie potwierdzono, aby charakteryzowała ich skłonność do hazardu czy zachowanie antyspołeczne. Warto zaznaczyć, że makiawelizm uznawany jest za czynnik nieetycznego postępowania w biznesie (Jones, 2014). W jego naturze jest działanie nastawione na maksymalizację zysków nawet “po trupach do celu”. Swoje dobra materialne traktują jako ochronę interesów przed nieuczciwą, wrogo nastawioną konkurencją (Pilch, Górnik-Durose, 2016). 


W badaniach Jones’a (2013) makiawelizm wykazał dodatnią, słabą korelację z zachowaniami ryzykownymi dotyczącymi poszukiwania mocnych wrażeń. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniach nad podejmowaniem ryzyka na giełdzie kryptowalut- związek także był słaby, ale dodatni (Bereżnicka, 2019).