Psychopatia

psychopatia.png


Słysząc termin Psychopatia na myśl nasuwa się nam z pewnością  postać żywcem wyjęta z horroru. Nie mniej jednak w psychologii jako zmienną osobowościową opisujemy w ten sposób osoby o niskim poziomie lęku i empatii, które charakteryzują się zarówno  zachowaniami antyspołecznymi jaki i gwałtownym działaniem oraz częstym poszukiwaniem doznań (Pilch, 2014). Ich decyzje zwykle są bezmyślne- brak w nich zastanowienia nad możliwymi konsekwencjami. W celu uzyskania korzyści są  w stanie skrzywdzić drugą osobę (Jones, 2014).


Osoby o wysokim poziomie psychopatii pod wpływem bodźca stresującego (przymusowego) są skłonni podejmować bardziej ryzykowne decyzje (Carre, Jones, 2016). Powiązanie psychopatii z inwestycjami wynika z czynników behawioralnych; impulsywności, poszukiwania sensacji czy tendencji antyspołecznych.  Osoby te często podejmują niepotrzebne ryzyko inwestycyjne nawet dla minimalnego zysku. Nie potrafią prawidłowo panować nad swoimi impulsami, a zachowania ryzykowne są dla nich atrakcyjne. Badania Jones’a (2013) wykazały, że osoby z wysoką psychopatią posunęły się najdalej w ryzykownych decyzjach, co mogło wiązać się z konsekwencjami, np: karą.