Podsumowanie

podsumowanie.png


W badaniach przeprowadzonych na nastolatkach okazało się, że osoby charakteryzujące się wysokim natężeniem psychopatii i narcyzmu niżej oceniają ryzyko oraz częściej angażują się w zachowania ryzykowne. Badani mieli dokonać wyboru między niepewną, dużą sumą pieniędzy a mniejszą, ale gwarantowaną. Osoby wysoce narcystyczne preferowały pierwszą możliwość (Malesza, Ostaszewski 2015). 


Osoby charakteryzujące się dużym natężeniem cech Mrocznej Triady często podejmują decyzje ukierunkowane tylko na doraźne korzyści. Nie kierują się zasadami, wybierają zawsze to co jest najlepsze dla nich, nie zważając na innych (D’Souza, de Lima, 2015).


Robertson wraz ze swoimi współpracownikami (2016) przeprowadził badania w USA i na Filipinach, aby sprawdzić czy istnieje jakiś związek między cechami wchodzącymi w skład Ciemnej Triady a niezależnością oraz współzależnością. Zachodnia kultura charakteryzuje się indywidualizmem, natomiast wschodnia- wspólnotowością. Okazało się, że wyniki w badaniach były różne w zależności od kraju. W USA im wyższe natężenie narcyzmu oraz psychopatii tym niższy poziom współzależności- na Filipinach odwrotnie. W obu krajach okazało się, że wyższy poziom narcyzmu wiąże się z większą niezależnością.


Zgodnie z przytoczonymi w tym kursie badaniami można stwierdzić, że cechu tj. narcyzm, psychopatia i makiawelizm mają związek z zachowaniami ryzykownymi, za które można uznać inwestycje w kryptowaluty. One także niosą za sobą ryzyko, dlatego ich znajomość i rozpoznanie może być pomocne dla inwestora. Chęć podjęcia ryzyka może wynikać z inwestycji lub/i z osobowości inwestora. Rozróżnienie źródła może okazać się kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Bereżnicka, K. (2019). Wybrane cechy psychologiczne inwestorów giełdy kryptowalut a podejmowane przez nich ryzyko oraz decyzje. Niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Śląski.

Carre, J. R., & Jones, D. N. (2016). The impact of social support and coercion salience on Dark Triad decision making. Personality and Individual Differences, 94, 92–95. 

D’Souza, M. F., & Lima, G. A. S. F. de. (2015). the Dark Side of Power: the Dark Triad in Opportunistic Decision-Making. Advances in Scientific and Applied Accounting, 8 (2), 135–156. 

Jakobowitz, S., Egan, V. (2006). The Dark Triad and normal personality traits. Personality and Individual Differences 40 (2), 331-339.

Jones, D. N. (2013). What’s mine is mine and what’s yours is mine: The Dark Triad and

gambling with your neighbor’s money. Journal of Research in Personaliy, 47, 563-571.

Jones, D. N. (2014). Risk in the face of retribution: Psychopathic individuals persist in financial misbehavior among the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 67, 109-113.

Malesza, M., Ostaszewski, P. (2015). The utility of the Dark Triad model in the prediction of the self-reported and behavioral risk-taking behaviors among adolescents. Personality and Individual Differences, 90, 7–11. 

McWilliams, N. (2008). Diagnoza Psychoanalityczna. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 183-186. 

Pilch, I. (2014). Makiawelizm , narcyzm , psychopatia : ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora jako próba opisania osobowości eksploatatora. Chowanna, 2, 165-181. 

Pilch, I.,& Górnik-Durose, M. E. (2016). Do we need “dark” traits to explain materialism? The incremental validity of the Dark Triad over the HEXACO domains in predicting materialistic orientation. Personality and Individual Differences,102, 102-106.

Robertson, S. A., Datu, J. A. D., Brawley, A. M., Pury, C. L.S., Mateo, N. J. (2016). Dark Triad and social behavior : The influence of self-construal and power distance. Personality and Individual Differences, 98, 69–74.