Co to jest psychologia?

Słowo psychologia pochodzi od greckiego słowa psyche, co oznacza witalną duszę / ludzką duszę (od greckiej bogini Psykhe, bogini duszy). Psychologia jest zarówno nauką, jak i profesją, poświęconą zrozumieniu, w jaki sposób ludzie myślą, czują, zachowują się i uczą.

Psychologia jako nauka

Jako nauka, psychologia studiuje i poznaje ludzki umysł i jego różnorodne funkcje i wpływy. Badania psychologiczne pogłębiają nasze zrozumienie ludzkich emocji, osobowości, inteligencji, pamięci, percepcji, poznania, uwagi i motywacji, a także procesów biologicznych, które napędzają te ludzkie funkcje i zachowania.

Psychologia jest zarówno nauką przyrodniczą zajmującą się wrodzonymi czynnikami i podstawowymi napędami, które są zgodne z prawami natury, jak i nauką społeczną zajmującą się badaniem zachowań, uczuć i myśli oraz czynników środowiskowych, które się do nich przyczyniają.

W istocie psychologia bada jednostki i grupy, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują ludzie, społeczności i społeczeństwa oraz sposoby, które pomogą im w rozwoju.

Psychologia jako zawód

Celem psychologii jest nie tylko badanie ludzkiego myślenia i zachowań, ale także wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, pomaganie ludziom, społecznościom i społeczeństwu w rozwiązywaniu codziennych problemów i poprawianiu jakości życia.

Psychologia jest zatem także zawodem, poświęconym pomaganiu ludziom i społeczności w znajdowaniu rozwiązań problemów życiowych, takich jak poprawa zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, uczenie się, wydajność, relacje i społeczna spójność.